5e Vlaams Open Brassband Kampioenschap op 5/6 april 2014 !

De volgende, 5e editie van het Vlaams Open Brassband Kampioenschap zal plaatsvinden op zaterdag 5 en zondag 6 april 2014 in de stadsschouwburg van Mechelen.

Het kampioenschap zal in grote lijnen volgens hetzelfde stramien verlopen als de vorige edities, met Afdeling B op zaterdagnamiddag, Afdeling A zaterdagavond, Afdeling D op zondagmorgen en Afdeling C op zondagnamiddag.

Brassbands die hieraan graag willen deelnemen, kunnen via een e-mail aan office@vobk.org hun gegevens achterlaten.

We houden je daarna op de hoogte van de verdere details omtrent opgelegde werken, deadlines, juryleden, prijzengelden, enz.