Reglement 2022

Dit reglement heeft als doel een duidelijk functioneringskader te scheppen voor het Vlaams Open Brassband Kampioenschap, dat hierna VOBK genoemd zal worden. Het reglement is origineel opgesteld in het Nederlands. De Nederlandse tekst is de enige bindende tekst; de vertalingen zijn louter informatief.

Afdelingen

Het VOBK 2022 wordt bestreden in vier afdelingen

 • A (Championship Section)
 • B (Eerste afdeling)
 • C (Tweede afdeling)
 • D (Derde afdeling)

Toelating tot de afdelingen

Enkel brassbands die het standaardinstrumentarium van een brassband gebruiken, worden toegelaten tot de wedstrijd. Zie punt ‘Bezetting van een deelnemende brassband’.

Registratie: elke deelnemend brassband moet een lijst neerleggen met de namen van de muzikanten die aan de wedstrijd zullen deelnemen, inclusief de naam van de dirigent. Deze lijst moet ten laatste 1 week voor de wedstrijd aan de organisatie doorgestuurd worden via office@vobk.org. De lijst van muzikanten en dirigent bevat:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • instrument

Deze lijst moet volledig zijn om te worden aanvaard.

Het is een muzikant niet toegestaan met meerdere brassbands in dezelfde afdeling aan te treden.

Geen enkele muzikant mag binnen dezelfde brassband meer dan één verschillend koperinstrument spelen, tenzij de partituur daarom vraagt. Het is een koperblazer toegestaan de percussiesectie aan te vullen.

Het is de dirigent niet toegestaan een instrument te spelen in de brassband die hij of zij dirigeert, noch binnen dezelfde afdeling als die waarin zijn of haar brassband uitkomt.

Er worden tijdens het wedstrijdweekend geen repetities toegestaan in de wedstrijdzaal.

Er is een inspeellokaal voorzien.

De organisatie behoudt het recht een inschrijvende band in te delen in een andere afdeling dan degene waarvoor oorspronkelijk ingeschreven. Deze afweging zou bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt op basis van de moeilijkheidsgraad van het ingediende programma of voorbije prestaties op andere wedstrijden.

Bezetting van een deelnemende brassband

De brassband mag bestaan uit een maximum van 35 muzikanten, percussie inbegrepen. Het instrumentarium houdt in: soprano cornet, cornet, tenor horn, flugel horn, euphonium, baritone, trombone, bastrombone, Eb bastuba, Bb bastuba, percussie.

Enkel in afdelingen C en D wordt een kleine afwijking op het aantal muzikanten toegestaan.

Datum en plaats van het VOBK 2022

De wedstrijd vindt plaats in de Stadsschouwburg van Mechelen op:

 • Zaterdag 9 april 2022: Afdeling C (namiddag) en Afdeling A (avond)
 • Zondag 10 april 2022 Afdeling D (voormiddag) en Afdeling B (namiddag)

Verzekering van de deelnemende brassbands

Elke deelnemende brassband moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

De gebruikte instrumenten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende brassband. De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of schade aan de instrumenten.

Inschrijvingen

Inschrijvingsformulier

Deelname is uitsluitend mogelijk na online inschrijven voor 1 december 2021. De organisatie behoudt het recht om na 1 december 2021 nog bands op eigen initiatief toe te voegen aan het deelnemersveld.

Inschrijvingsgeld

Een bedrag van 300 euro moet voor 1 december 2021 de organisatie bereiken via de rekening met nummer BE17 7509 4996 5521 met vermelding van ‘inschrijving VOBK 2022 + naam brassband’.

Niet-Belgische brassbands maken een internationale overschrijving van 300 euro via AXA Bank, IBAN: BE17 7509 4996 5521 / BIC: AXA BBE22.

De inschrijving is pas ontvankelijk wanneer het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld tijdig in het bezit van de organisatie zijn. De band is pas zeker van deelname na ontvangst van een bevestiging van de organisatie. Het inschrijvingsgeld zorgt er tevens voor dat de muzikanten toegang krijgen tot de zaal tijdens de optredens van de afdeling waarin zij aantreden (op zondag is de hele dag toegang inbegrepen).

Afzeggingen

Alle afzeggingen moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden via het contactadres. Afzeggende bands hebben op geen enkele voorwaarde recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.

Verantwoordelijkheid van de brassbands

Ondanks alle inspanningen van de organisatoren, kan er steeds iets mislopen met betrekking tot de communicatie tussen de organisatie enerzijds en de brassband anderzijds. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de brassband om ervoor te zorgen dat hij alle informatie, reglementen en details in zijn bezit heeft. Indien de brassband geen nieuws van de organisatie ontvangt binnen de gestelde termijnen, is het aan de brassband dit te signaleren aan de organisatie, zodat het nodige kan worden gedaan.

Draaiboek van de wedstrijd

Deelnemingsvolgorde en lottrekking

Voor alle afdelingen wordt de deelnemingsvolgorde per lottrekking bepaald.

Slagwerkmateriaal ter beschikking

Ten einde de opstel- en afbraaktijden van de brassbands te beperken, stelt het VOBK volgend slagwerkmateriaal ter beschikking:

 • vier concertpauken
 • xylofoon
 • vibrafoon
 • marimba (4 1/3 octaven)
 • grote trom
 • klokkenspel
 • buisklokken
 • conga’s
 • tam tam
 • bongo’s
 • temple blocks
 • drie percussietafels
 • een suspended cymbal
 • slagcimbalen
 • paukenstoel
 • drumstel + cimbalen

Elke deelnemende brassband moet zelf al het andere benodigde slagwerkmateriaal voorzien. Indien een deelnemende brassband speciale wensen heeft, kan deze op eigen initiatief en voor 1 maart 2022 contact nemen met RoGa percussion voor een offerte. De bijkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemende brassband.

De jury

Het VOBK doet beroep op een internationale, onpartijdige jury. Deze jury zal niet-geblindeerd de wedstrijd in goede banen leiden.

Optreden

Het optreden heeft de volgende maximum duur:

 • Afdeling A: 30 minuten
 • Afdeling B: 30 minuten
 • Afdeling C: 25 minuten
 • Afdeling D: 20 minuten

De transfertijd tussen twee bands zal maximaal 7 minuten bedragen (alles inbegrepen). Elke band moet binnen de 7 minuten na het aftreden van zijn voorganger in staat zijn het optreden te beginnen. Hier zal nauwlettend op worden toegezien: er zullen punten worden afgetrokken als deze regel niet nageleefd wordt.

Het programma zal bestaan uit volgende componenten.

 • Een kort opgelegd werk.
 • Een wedstrijdwerk naar keuze, op het niveau van de afdeling waarin de brassband wil aantreden.
 • Een aanvullend programma.

Het volledige muzikale programma waarmee de brassband wenst aan te treden moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan het organisatiecomité voor 1 februari 2022 via office@vobk.org.

De prijzen

In elke afdeling wordt aan de eerste drie orkesten een prijs toegekend. Het organisatiecomité kan een aanzienlijke prijzenpot aanbieden. Daarnaast besteedt het organisatiecomité nog extra aandacht aan andere prijzen. Details daarover worden bekendgemaakt tijdens het wedstrijdweekend.

Partituren

Van elk te spelen werk moet de deelnemende brassband drie exemplaren van de score opsturen naar het organisatiecomité via het contactadres en dit voor 1 maart 2022. Bands afkomstig van buiten de Europese Unie nemen voor dit punt contact met office@vobk.org.

De organisatoren nemen de lasten voor de uitvoeringsrechten op zich. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verdere regelgeving met betrekking tot de auteurs- en reproductierechten. Indien de deelnemende brassband geen risico wenst te lopen, kan hij ofwel enkel met originelen werken, ofwel een schriftelijk akkoord bedingen bij componist of uitgeverij om de directiepartituur te kopiëren met als argument een éénmalig en kortstondig gebruik ten behoeve van juryleden.

Puntentelling

Elk optreden wordt per jurylid gequoteerd op 100 punten.

Concerten van deelnemende bands

Om de brassbandmuziek te promoten, organiseert het organisatiecomité enkele concertjes in de Mechelse binnenstad. Geïnteresseerde bands kunnen dit melden via office@vobk.org.

Praktisch

Slapen, eten en drinken

Mechelen biedt heel wat aangename mogelijkheden. Neem contact op via office@vobk.org voor meer informatie.

Deadlines

 • 20 december 2021: inschrijvingsformulier inzenden + inschrijvingsgeld betalen
 • 1 februari 2022: programmakeuze inzenden
 • 1 maart 2022: scores voor de juryleden inzenden
 • 1 maart 2022: eventueel extra slagwerk via www.roga.be
 • 2 april 2022: lijst bandleden en dirigent inzenden